Algemeen

www.kerstpakketten-belgie.be besteedt grote aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site staan. Toch is het eventueel mogelijk dat er op deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Aansprakelijkheid

www.kerstpakketten-belgie.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die veroorzaakt worden door het gebruik of de verspreiding van deze informatie.

Aansprakelijkheid

www.kerstpakketten-belgie.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die veroorzaakt worden door het gebruik of de verspreiding van deze informatie.

www.kerstpakketten-belgie.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Derden

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van teksten, gegevens, foto's, scripts en/of bestanden wordt niet toegestaan, uitsluitend na een schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site.

Privacybeleid

www.kerstpakketten-belgie.be staat garant dat uw persoonlijke gegevens met grote zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Alle gegevens worden bewaard en beheerd door www.kerstpakketten-belgie.be. Wij garanderen dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn en zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt u over het recht deze gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen.

Beheer

Deze website wordt beheerd door L'exsellent nv met zetel te Kattenbos 121 in Lommel Belgiƫ.